Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

Bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2018. október 1. napján létrehozta a Pályázat-, Projektmenedzsment Igazgatóságot (PPMI), mely a Projektmenedzsment és Innovációs Igazgatóság utódszervezeteként működik. Az Igazgatóság látja el a továbbiakban az Egyetem pályázati, projektmenedzsment tevékenységét. Közreműködik az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs, pályázati, valamint ezen területekhez kapcsolódó egyéb stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában. A PPMI folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vesz az egyetemi pályázatok kidolgozásában, benyújtásában, és menedzseli, irányítja a pályázatok megvalósítását. Az Egyetem fenti feladataihoz tartozó kapcsolatépítő, tanácsadó és lobbi tevékenységet folytat.

 

A Pályázat-, Projektmenedzsment Igazgatóság egységei a Hazai Pályázati és Projektmenedzsment Főosztály, illetve a Nemzetközi Pályázati és Projektmenedzsment Osztály, melyek az alábbi feladatokat látják el:

Hazai Pályázati és Projektmenedzsment Főosztály:

  • az Egyetem hazai és kiemelt pályázatok/projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása, a projektek megvalósításának menedzselése,
  • pályázatfigyeléssel, a pályázatok előkészítésével, szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok benyújtásának koordinálása
  • projekt teamek működtetése és összefogása,
  • hatékony erőforrás-gazdálkodás
  • a PTE egésze számára a pályázati tevékenység formai, technikai támogatása

Nemzetközi Pályázati és Projektmenedzsment Osztály:

  • nemzetközi pályázatai/projektjei végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása, menedzselése,
  • nemzetközi pályázatfigyeléssel, a pályázatok előkészítésével, benyújtásával, szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása
  • nemzetközi projektek szakmai megvalósításának menedzsmentje, kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel,
  • hatékony erőforrás-gazdálkodás

 

Az Igazgatóság élére 2019. január 22.-én Huba-Varga Nikolett állt. A kinevezett új igazgató feladatának tekinti a nemzetközi aktivitás fokozását mind az oktatás, mind pedig a K+F+I területre vonatkoztatva, továbbá kiemelten kezeli a hazai pályázati és projektalapú finanszírozási források megszerzését és azok megvalósítási, felhasználási hatékonyságának növelését. Célja a külső kapcsolati rendszer erősítése, mind az állami szektorban, mind az ipari szereplőkkel kapcsolatban, valamint egyéb szakmai kapcsolatok kiépítésében, mely kapcsolatokon, szervezeteken keresztül jelentősen javítja az Egyetem érdekérvényesítő képességét, szakmapolitikai befolyásoló erejét. Különös figyelmet kíván fordít a PTE Kutatóközpont pályázati tevékenység fokozására azáltal, hogy erős menedzsment hátteret biztosít, és egy szilárd működési rendet alakít ki, melynek alapját azok a kutatócsoportok alkotják majd, melyek megállják helyüket pályázatokban, elindulnak az alkalmazott kutatások irányába. Továbbá előtérbe kívánja helyezni az interdiszciplináris kutatások/projektek támogatását is.

You shall not pass!