Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

GINOP-2.1.3-15-2015-00029

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Projekt Azonosító

GINOP-2.1.3-15-2015-00029

Projekt neve

”Kombinációs gyógyszerkészítmény” c. szabadalomra vonatkozóan PCT nemzeti fázis és EP hatályosítás fenntartása

Szakmai vezető, elérhetőségek

Kovács Zoltán

Projektmenedzser, elérhetőségek

Czibók Balázs

A szerződött támogatás összege

3 407 120 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%

Projekt időtartama

2015. 12. 28. - 2017. 12. 09.

Támogató alap

ERFA

Kedvezményezett neve 

Pécsi Tudományegyetem


 

1.  Projekt célja

Szellemi termék leírása:

A találmány tárgyát biológiailag aktív nukleáris enzim inhibitorok és speciális szteroidok kombinált alkalmazása képezi a szklerózis multiplex, enkefalomielítisz, Parkinson betegség, Alzheimer betegség, Huntington betegség és egyéb agyi vagy idegrendszeri gyulladások, és degeneratikus kórképekkel kapcsolatos neurodegeneratív károsodások progressziójának a megállítására, és a már kialakult betegség tüneteinek csökkentésére.

A találmány elsődleges tárgya egy PARP-gátló és egy Akt kinázt aktiváló vegyület kombinált alkalmazása PARP- és/vagy Akt-aktivitással összefüggő betegség kezelésére.

A találmány további tárgya egy PARP-gátló és egy Akt kinázt aktiváló vegyület kombinált alkalmazása olyan gyógyszer, gyógyszerészeti készítmény vagy kit előállítására, amely PARP- és/vagy Akt-aktivitással összefüggő betegség kezelésére alkalmas.

A találmány vonatkozik továbbá olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek egy PARP-gátló és egy Akt kinázt aktiváló vegyületet tartalmaznak gyógyszerészetben szokásosan alkalmazott segédanyagokkal együtt.

Iparjogvédelmi tevékenységek:

 A projekt/találmány tárgyát képező megoldásra 2008.07.04. napján benyújtásra került P0800414  alapszámon a magyar szabadalmi bejelentés „Kombinációs gyógyszerkészítmény” címmel. A magyar szabadalmi bejelentésen alapulva 2009.07.01. napján „Combination of parp inhibitor and an akt kinase activating compound” elnevezéssel és PCT/HU2009/000055 alapszámon benyújtásra került nemzetközi szabadalmi bejelentés, amelyből kiindulva 2010.12.30. napján megindításra került a nemzeti szakasz Kanadában, ezen szabadalom megadásának napja: 2013.09.03.

A PCT/HU2009/000055 alapszámú nemzetközi szabadalmi bejelentésből kiindulva 2011.01.31. napján 09772865.3 alapszámon megindításra került az európai regionális szabadalmi eljárás, amely  keretében a szabadalom Németországban, Svájcban, Olaszországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban valamint Spanyolországban került érvényesítésre.

A pályázat keretében a fentebb említett szabadalmak 8. és 9. évi fenntartási díjait kívántuk a támogatás terhére elszámolni.

IP értékelés:

Meg kívántuk vizsgálni, hogy az egyes technológiák esetében megszerezi szándékolt jogi védelem és az egyetem üzleti és hasznosítási célkitűzései összhangban vannak-e egymással, továbbá meg kívántuk határozni a szellemi tulajdonok értékvesztési kockázatát, illetőleg, hogy az adott ágazat technológiai fejlődését figyelembe véve mekkora az oltalmazási költségek megtérülési valószínűsége.

2. a Projektben vállalt eredmények bemutatás a projekt zárásakor

Befizetésre kerültek a „Kombinációs gyógyszerkészítmény” c. szellemi termékhez kapcsolódó kanadai, német, svájci, olasz, francia, egyesült királyságbeli, ír valamint spanyol szabadalmak 8. és 9. évi fenntartási díjak.

Az IP értékelés során keletkező dokumentumok: Kvalitatív szellemi tulajdon értékelési jelentés és Monetáris értékbecslési jelentés.

3. A tervezett, illetve ebből megvalósított célok, eredmények összevetése, differenciák indoklása

A 3 407 120 Ft megítélt támogatásból 3 183 521 Ft mértékű költségünk merült fel a megvalósult tevékenységekre. A tervezett összeghez képest az eltérés okai, hogy a fenntartással kapcsolatos ügyviteli díjak esetében a pályázati felhívásban tartalmazott összegkorlátot, azaz eljárásonként bruttó 50.000 Ft-ot kellett figyelembe vennünk.

Indoklás: az iparjogvédelmi költségeket, különösen a külföldi iparjogvédelmi költségek összegét rendkívül nehéz, szinte lehetetlen pontosan meghatározni, főként több évre előre. Ezen költségek pontos összege függ az aktuális valutaátváltási árfolyamoktól vlaamint az illeték összege változhat az adott állam szabályozásának függvényében, továbbá a fenntartással kapcsolatos ügyviteli díjak alapjául szolgáló munkabér összege és a fenntartás által igényel munkaóra előre teljes pontossággal nem meghatározható, csak becsülhető.

4. a Projekt utóéletének bemutatása

A Pécsi Tudományegyetem a pályázat során megfizetett fenntartási díjakkal érintett szabadalmakat a remélt hasznosítás érdekében továbbra is fenntartja.

You shall not pass!