Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

GINOP-2.1.3-15-2016-00046

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A kedvezményezett neve   Pécsi Tudományegyetem
Projekt Azonosító   GINOP-2.1.3-15-2016-00046
Projekt neve  

"Szabad formájú testek anyageltávolítás-szimulációja
egységesített architektúrájú grafikus hardveren"
c. szabadalom fenntartása és szellemi tulajdon értékelés

Projekt teljes költségvetése   2 425 516 Ft
Támogatás mértéke   100%
A projekt befejezési dátuma   2016.10.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Szabad formájú testek anyageltávolítás-szimulációja egységesített architektúrájú grafikus hardveren" c. szabadalom fenntartása és szellemi tulajdon értékelés

1.      Projekt célja

Szellemi termék leírása:

Szabad formájú testek anyageltávolítás-szimulációja egységesített architektúrájú grafikus hardveren. Az eljárás a grafikus hardverek (GPU-k) legújabb generációjának lehetőségeit kiaknázva végez gépészeti jellegű megmunkálás-szimulációt. A módszer specialitása az, hogy az anyageltávolítást leíró adatok létrehozása, manipulálása és tárolása kizárólag a grafikus hardveren történik. Minderre az ún. GPGPU-k (általános célú grafikus végrehajtó egységek) megjelenése előtt nem volt lehetőség. A szellemi alkotás magában foglalja mind a szimuláció újszerű módjának leírását, mind pedig a tényleges megvalósításhoz szükséges, újonnan létrehozott adattárolási és adatfeldolgozási eljárásokat.

Iparjogvédelmi tevékenységek: A projekt/találmány tárgyát képező megoldásra 2009. 10. 06.-án benyújtásra került P0900636 alapszámon a magyar szabadalmi bejelentés „Szabad formájú testek anyageltávolítás-szimulációja egységesített architektúrájú grafikus hardveren” címmel és a bejelentés benyújtásával egyidejűleg megigényeltük

2010. 09. 30.-án PCT/HU2011/000104 alapszámon benyújtásra került nemzetközi szabadalmi bejelentésen alapuló EP2486462 lajstromszámú európai szabadalom került érvényesítésre 2014-ben.

A pályázatból az Egyesül Királyságbeli, a Németországbeli és Franciaországbeli szabadalmak 7. és 8. évi fenntartási díjakat kívántuk a támogatás terhére elszámolni.

IP értékelés: Meg kívántuk vizsgálni, hogy az egyes technológiák esetében megszerezni szándékolt jogi védelem és az egyetem üzleti és hasznosítási célkitűzései összhangban vannak-e egymással, továbbá meg kívántuk határozni a szellemi tulajdonok értékvesztési kockázatát.

A vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy az adott ágazat technológiai fejlődését figyelembe véve mekkora valószínűséggel térülhet meg a technológiák oltalmazási költsége.

2.      A projektben vállalt eredmények bemutatása a projekt zárásakor

Befizetésre kerültek a Szabad formájú testek anyageltávolítás-szimulációja egységesített architektúrájú grafikus hardveren c. elsőbbségi szabadalmi bejelentésen alapuló az Egyesült Királyságbeli, a Németországbeli és Franciaországbeli szabadalmak 7. évi fenntartási díjak.

IP értékelés keletkező eredmény.

Keletkező dokumentumok: monetáris értékbecslési jelentés (írásos, pdf formátumú dokumentumok), amely leírja az értékelés menetét és módszertanát.

 3.      A tervezett, illetve ebből megvalósított célok, eredmények összevetése, differenciák indoklása

A fenntartási díjak esetében csupán a 7. évit fizettük meg (összesen 253. 133 Ft értékben, lásd csatolt három számla) ugyanis mindkét év díjának a fedezetét a megigényelt támogatás nem adta volna meg, így azt majd a 2017-es évben saját forrásból fizetjük meg. Így tehát a tervezett 469. 716 Ft támogatási összeg helyett, csupán 253. 133 Ft-ra váltunk jogosulttá.

Indoklás: az iparjogvédelmi költségeknél nagyon ritkán, de leginkább egyszer sem tudjuk pontosan kiszámolni, hogy mennyi lesz a végösszeg, ellentétben egy eszközbeszerzéssel. Leginkább ez abból ered, hogy a hivatali eljárást befolyásolni nem, és az eltöltendő órák számát is csak becsülni lehet, továbbá az illetékek esetében állandóan számítani kell a valuta árfolyam változására. Nem utolsó sorban az illetékek összege változhat (általában évente, de volt már példa arra is, hogy évente kétszer is).

4.      A projekt utóéletének bemutatása

A Pécsi Tudományegyetem a pályázat során megfizetett fenntartási díjakkal érintett szabadalmakat a remélt hasznosítás érdekében továbbra is fenntartja.

You shall not pass!