Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az alábbiakban a Kutatói Adminisztrációs Rendszerrel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket, tapasztalt problémákat, ill. a rájuk adott válaszokat olvashatja. Amennyiben nem találja meg, amit keres, éljen hozzászólási lehetőségével (a lap aljára görgetve teheti meg - belépés szükséges), vagy írjon a kar@listserv.pte.hu címre! Hozzászólását előre is köszönjük!

 

Általános kérdések, problémák

- Miért van egyáltalán szükség egy újabb adminisztrációs teherre?

Bármennyire paradoxnak is tűnik a megállapítás, a Pécsi Tudományegyetem hivatalos kutatás-nyilvántartási rendszerének egyik alapvető célkitűzése a kutatókra nehezedő adminisztrációs terhek csökkentése. A KAR-ba - az elérhető társrendszerekből (pl. MTMT, OTKA, doktori.hu, Pályázati Információs Rendszer) - automatikusan, vagy központi közreműködéssel beérkeznek a személyükkel, ill. kutatásukkal kapcsolatos adatok, ill. az ide felvitt információk képezik az egyetemi belső (pl. TÉR) és külső (pl. KSH) adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének kiinduló tudásbázisát.

- Hol érhetem el a Kutatói Adminisztrációs Rendszert?

A webes felület címe: https://kar.pte.hu/KAR/.

- Milyen böngészővel, infokommunikációs eszközzel, ill. milyen hálózatról tudom elérni a KAR-t?

Bármilyen operációs rendszer (pl. Windows, IOS), bármilyen infokommunikációs eszközzel (pl. pc, laptop, tablet, okostelefon) elérhető és működtethető a KAR, a világ bármely pontjáról, ahol vezetékes vagy vezetéknélküli hálózat elérhető.

- Mi a Felhasználónevem?

A Felhasználónév megegyezik az Egyetemen használt hivatalos azonosítóval (közkeletű nevén ETR-azonosító vagy EHA-kód).

- Miért nem tudok belépni?

Mivel a Kutatói Adminisztrációs Rendszer rengeteg érzékeny, bizalmas, sőt titkos információt tartalmaz, a belépéshez szükséges jogosultságok szigorú szabályozás alá esnek. A KAR-ba csakis azok léphetnek be, akik élő (hallgatói vagy dolgozói) jogviszonnyal rendelkeznek a Pécsi Tudományegyetemen, ill. valamilyen szerepkörbe (pl. Kutatási projetk tag, Projektvezető, kutatási koordinátor, stb.) felvételre kerültek a rendszerben.

- Miért nem tudok módosítani "semmit" a felületen?

Akit a rendszer beenged, "valamit" módosítani biztosan tud, és a módosítási lehetőségek mértéke szerepkörtől függ. A leggyakoribb szerepkör a Kutató (Kutatási projektbe tagként felvett személy) - ők a saját kutatói adataikat tudják módosítani a Profiljukban (a jobb felső sarokban a nevükre kattintva érik el).

- Milyen gyakran kell frissítenem az adataimat, projektjeimet?

A PTE kutatási szabályzata értelmében legalább évente egyszer, február 15-ig. De érdemes az esetleges változásokat menet közben lekövetni a Rendszerben, hogy ne torlódjanak össze.

- Milyen adatokat kell ellenőriznem és naprakészre hoznom minden év február 15. előtt?

A személyes adatait a Profiljában, azon kutatási projekteket, melyekben Ön van megjelölve Projektvezetőként, ill. a KAR-ba szerzőségével bekerült kutatási eredmények kutatási projekthez kapcsolt voltát.

 

Kutatói Profil

- Hol érem el a Profilomat?

A jobb felső sarokban, a saját nevére kattintva.

- Nem stimmel az egyik személyes adatom, és nem tudom módosítani. Mit tegyek?

A személyes adatok túlnyomó többségét a különböző egyetemi társrendszerekből (pl. Nexon) kapja a KAR - és mindennemű módosítás nélkül kerül ki a webes felületre. Amennyiben ezekben az adatokban hiba van, a forrásrendszerben kell javíttatni. Amikor a forrásrendszerben lekönyvelik a változtatásokat, az éjszakai betöltés során megérkezik a KAR-ba, és onnantól kezdve már a módosult információ látszik. Abban az esetben, ha nem tudja, melyik forrásrendszer adatgazdájához kell fordulina, írjon levelet a kar@listserv.pte.hu címre!

- Kötelező kitöltenem minden személyes adatomat a Profilomban?

A Profilban egyetlen kötelezően kitöltendő mező van: az E-mail cím, minden más "tölthető". Az MTMT azonosító mezőt mindenképpen tanácsos kitölteni, mivel az MTMT-ből érkező közlemények a KAR-ban csak így tudnak összekapcsolódni a szerző adatlapjával. A többi adatot (pl. Elismerések, Tudományos tagságok, stb.) is érdemes kitölteni. Szervezeti egysége vezetője (vagy a PTE vezetése) bármikor úgy dönthet, hogy kutatói aktivitását bekéri, esetleg megméri (pl. TÉR) - és ebben az esetben a hivatalos kutatói adatnyilvántartási rendszerhez fog fordulni, ami a KAR. Másrészt az Önről a rendszerben tárolt adatokból egy Europass-típusú szakmai önéletrajz generálható a Jelentések menüpont alatt (melyet aztán szabadon módosíthat, ill. módosítatlanul, pdf formátumban továbbíthat, tetszés szerint).

 

Kutatási projektek

- Mit értsek "Kutatási projekt" alatt? 

A kérdésre nem könnyű egyértelműen válaszolni, a rendszer koncepciójának megalkotásakor ügyeltek is arra, hogy e tekintetben a lehető legnagyobb szabadságot adják meg a kutatók számára. Tudomásul kell venni, hogy a Pécsi Tudományegyetem rendkívül sokszínű intézmény, mind a kutatási területek, mind a kutatások jellege terén, így ami az egyik szervezeti egység, kar számára egyértelmű, a másik számára gyakorlatilag értelmezhetetlen. Éppen ezért a következő általános definíció került meghatározásra a "kutatási projekt" mibenlétével kapcsolatban: "Kutatási projektnek számít az a tudományos tevékenység, amit egy kutató (vagy kutatók egy csoportja) egy konkrét, adott témában végez, tudományos eredmény elérése érdekében." Ebbe sokféle értelmezés beletartozik. Kutatási projektnek tekinthető az, amikor például XY kutató egy molekulával foglalkozik egész PTE-s pályafutása alatt, és erre egyetlen kutatási projektet hozat létre a Rendszerben, melyhez aztán időről időre különböző pénzügyi forrásokat, valamint társkutatókat allokál. De ugyanúgy releváns az a megközelítés is, amelyik dedikált forrás(ok)hoz köti a kutatásokat - ilyenek például az OTKA-kutatások.

- Mikortól kezdve kell létrehozatnom és feltöltenem a kutatási projektjeimet?

A kutatási szabályzat és a PTE vezetésének döntése értelmében a Kutatói Adminisztrációs Rendszerbe azon kutatási tevékenységeknek kell bekerülnie (kutatási projekt formájában), melyek 2015. január 1-én már folyamatban voltak, ill. azóta indultak.

- Miért nem tudok kutatási projektet létrehozni?

Kutatási projekt létrehozására kizárólag a Kutatási koordinátor szerepkörű személyek jogosultak, akik ezt a feladatot önálló gazdálkodási (vagy szervezeti) egységük vezetésének megbízásából végzik. A kutatási koordinátorok listája itt található.

- Hogyan tudom létrehozatni a kutatási projektemet?

Amennyiben önálló gazdálkodási egysége vezetőjétől felhatalmazást vagy utasítást kap valamely kutatási tevékenység elvégzésére, az induló (megvalósítási szakaszba lépő) kutatás négy alapadatát (a kutatási tevékenység megnevezését, a befogadó önálló gazdálkodási egységet és annak releváns szervezeti egységét, valamint a kutatási tevékenység vezetőjének nevét) megadja önálló gazdálkodási (vagy szervezeti) egysége kutatási koordinátorának, aki ezek segítségével létrehozza a kutatási projekt adatlapját a Kutatói Adminisztrációs Rendszerben.

- Hogyan értesülök arról, hogy kutatási projektem jött létre?

Amikor a kutatási koordinátor létrehozza a kutatási projektet - de ugyanez a helyzet az automatikusan létrejövő projektek (pl. OTKA) esetében is -, a Rendszer automatikus üzenetet küld a Projektvezetőként megadott személy e-mail címére, melyben tájékoztatja a kutatási projekt létrejöttéről, ill. annak elérési útvonaláról (link).

- Miért csak a Projektvezető szerkesztheti a kutatási projektet?

A Projektvezetőként kiválasztott személynek van (önálló gazdálkodási egység vezetői) felhatalmazása az adatok feltöltésére, ill. alapesetben ő rendelkezik a legátfogóbb ismeretekkel a kutatási tevékenység részleteit illetően. Továbbá ő viseli a felelősséget a kutatási projektbe feltöltött adatok helytállóságáért és naprakészségéért.

- Tagja vagyok egy kutatási projektnek, és nem tudom szerkeszteni, viszont szeretnék módosításokat eszközöltetni az adattartalmon. Mit tegyek?

Forduljon a kutatási projektben Projektvezetőként megjelölt személyhez, az adatokat ő tudja módosítani.

- Feltöltöttem minden (kötelező) adatot a kutatási projektemhez. Kell még valamit tennem?

Igen, az adatok feltöltése után jóváhagyást kell kérnie a rendszerben önálló gazdálkodási egysége vezetőjétől. Ezt a lap aljára görgetve tudja megtenni, ha a Státusz mezőben a Jóváhagyásra vár státuszt választja, majd a Mentés új státusszal gombra kattint. Erről automatikus értesítést kap a felelős személy, aki az adatok átvizsgálása után megadhatja a jóváhagyást, ill. visszaállíthatja Rögzített státuszra, amennyiben valamilyen problémás elemet talált. Ilyenkor a kutatási koordinátor jelzi a Projektvezetőnek, milyen módosításokat szükséges végrehajtania a jóváhagyáshoz.

- Melyik kutatóhelyen kell rögzíteni a PhD témavezetéseket?

A „PhD témavezetés” típusú kutatási projektek Vezető szervezeti egysége minden esetben a releváns doktori iskola, ennélfogva a rögzítése a DI kutatási koordinátorának feladata. A projekt címe megegyezik a PhD-s által választott és kutatott témával (azaz, ha a témavezető által meghirdetett téma például a „Magyar drámatörténet”, és a hallgató konkrétan „Az ember tragédiája szerkezeti sajátosságai”-val foglalkozik, az utóbbit kell megadni), a Projektvezető szerepkörbe pedig egyaránt betehető a témavezető és a PhD hallgató is. Általában célszerűbb a témavezetőt megadni, mert a KAR-ba csak a PTE-vel aktív jogviszonnyal rendelkező személyek léphetnek be, és a PhD-sek tekintetében ez a folyamat nem minden pillanatában feltétlenül igaz. (Amennyiben a témavezetők között nem PTE-s is akad, őt a Partner személyek közt lehet feltüntetni.) Nagyon fontos tudni, hogy a „Projektvezető” mező gyakorlatilag csak egy szerkesztői jogosultságot biztosít, az, hogy a résztvevők milyen közreműködési jelleggel (témavezető, doktorjelölt stb.) vesznek részt benne, csak a Tagként való felvitelkor lehet megadni!  És hogy az Intézet/Klinika/Tanszék – ahol a tevékenység effektíve zajlik – se maradjon ki a történetből, a kutatási projekt adatainak kitöltésekor az „Egyéb szervezeti egység hozzáadása” plusz gombjára kattintva megadható/megadandó a témavezető szervezeti egysége is (és ezáltal meg fog jelenni annak a kutatóhelynek a projektlistájában is, ahová kapcsolták).

 

Kutatási eredmények

- Hogyan kerülnek be a kutatási eredményeim a KAR-ba?

Kétféle módon kerülhetnek be. Az MTMT adatbázisába feltöltött publikációi, közleményei automatikusan - metaadataikkal kitöltve - bekerülnek a KAR-ba is, Önnek mindössze annyi tennivalója van velük, hogy valamelyik kutatási projektjéhez (vagy akár többhöz is) kapcsolja őket. A másik lehetőség, hogy Ön saját maga tölt fel kutatási eredményt - a Kutatási eredmények menüpontban a Kutatási eredmény hozzáadása gombra kattintva. Kérem, ezt a lehetőséget csak abban az esetben válassza, amennyiben a kutatási eredményt nem szándékozik feltölteni az MTMT rendszerébe (pl. Szellemi termék típusú kutatási eredmény esetén).

- Miért kell egyáltalán behozni a KAR-ba az MTMT-s közleményeket?

A kutatási eredmények hivatalos magyarországi tárhelye az MTMT, a KAR nem is kíván ebben versenyre kelni vele. Ugyanakkor a KAR-ban, mint a PTE kutatási nyilvántartó rendszerében elengedhetetlenül fontos látni és láttatni azt, hogy egy adott kutatási tevékenység járt-e eredménnyel, és ha igen, milyennel/mennyivel. Ez nagyban hozzájárulhat a kutatási tevékenység fajsúlya megállapításához.

- Mit kell tennem az MTMT-ből beérkezett kutatási eredményeimmel?

Mivel az adatok ki vannak töltve, gyakorlatilag csak kutatási projekthez kell kapcsolnia, a Hozzárendelés kutatási projekthez gomb segítségével. A felugró ablakban megjelenik az összes olyan kutatási projekt, melyben Ön valaha részt vett, és tetszés szerint bármelyikhez - akár többhöz is - társíthatja. Ezenkívül meg kell adni a releváns szervezeti egységet, mert az MTMT és a PTE szervezeti hierarchiája sajnos nincs szinkronban.

- Az MTMT-ből érkezett kutatási eredményemet nem tudom melyik projektemhez hozzáadni, mert a listában nem találom a megfelelő kutatási projektet. Mi a teendő?

Ez két esetben fordulhat elő. Egy: a kutatási projekt, melyből az eredmény született, létezik, csak nem került felvételre a Tagok közé. Ilyenkor a Projektvezető felé kell jelezni, hogy lemaradt a listáról. Kettő: nincs a rendszerben felvéve az a kutatási projekt, amelyből a kutatási eredmény született. Ilyenkor létre kell hozatni a kutatási koordinátor segítségével. Az sem jelent gondot, ha 2015 előtt befejeződött kutatási tevékenységről van szó - a KAR-ban mindent további nélkül létrehozhatók korábbi kutatási projektek is.

- Több szerző esetén nem mindig megfelelő a szerzői sorrend. Miért?

Ezt a hibát már többen jelezték, a javításán dolgoznak a szakemberek. Remélhetőleg hamarosan korrekt sorrendiség látható majd a KAR-ban is, addig kénytelenek vagyunk megelégedni azzal, hogy minden PTE-s érintettségű személy publikációja bekerül, a szerzői sorrendtől függetlenül, és mindenki hozzákapcsolhatja azon projekt(jei)hez, melyben valaha részt vett. A helyes szerzői sorrend pedig megtekinthető az MTMT adatbázisában.

You shall not pass!