Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

Kiemelt hazai projektek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Projekt kódszáma és címe

Megvalósítás Menedzser

2018-1.2.1-NKP-2018-00009 Multifunkcionális femtobiológiai munkaállomás kifejlesztése és fényindukált biológiai folyamatok vizsgálata néhány ciklusú spektroszkópiai módszerekkel

2018.09.01-2022.08.31. Koller-Kovács Lívia

2018-1.2.1-NKP-2018-00010 Ultrarövid fény- és elektronimpulzusokkal indukált atomi és molekuláris folyamatok vizsgálata az ELI-ALPS-nál, módszer- és eszközfejlesztés

2018.09.01-2022.08.31. Koller-Kovács Lívia

EFOP-1.8.21-18-2019-00052 Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központban

2020.09.01.-
2021.10.31.

Dr. Trischler Bernadett 

EFOP-1.10.2-17-2017-00025 Egészségügyi humánerőforrásfejlesztés a Pécsi Tudományegyetemen

2018.04.01-2020.08.29. Béres Márton

EFOP-1.10.3-17-2017-00003 Szakmai továbbképzések a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központban

2018.07.01.- 2020.08.31. Hargitai-Kiss Krisztián

EFOP-1.10.4-18-2019-00010 Egészségügyi ösztöndíjak támogatása Egészségügyi szakképzések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen

2019.09.01.-
2022.08.31.

Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva

EFOP-1.10.4-18-2019-00020 Ráépített orvosi szakképzések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen

2020.01.01-2023.10.31.

Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva

EFOP-2.2.0-16-2016-00002 Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

2017.02.01 -
2022.03.31.

Bayer Gábor

EFOP-2.2.0-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása

2017.02.01 -
2020.09.28.
Bayer Gábor

EFOP-2.2.0-16-2016-00008 Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése

2017.02.01 -
2022.02.28.
Bayer Gábor

EFOP 2.2.1-VEKOP-16-2016-0001 A gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

2017.02.01 -
2023.03.31.
Bayer Gábor

EFOP-2.2.18-17-2017-00017 A betegbiztonság fejlesztésének komplex programja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában

2018.04.01-2020.03.31. Dr. Trischler Bernadett 

EFOP-3.1.2-16-2016-00001  A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése
a köznevelési intézményekben
 

2017.01.01-2021.12.29. Béres Márton

EFOP-3.2.14-17-2017-00002 Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása középiskolás tanulók nyelvtudásnak fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen

2017.21.01-2020.11.30 Siptár Miklós

EFOP-3.3.7-17-2017-00009 A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola módszertani fejlesztése

2018.01.01. -
2020.01.01.

Lévai Zoltán

EFOP-3.4.1-15-2015-00009 "TESZ-WHSZ" Tevékeny közösség, Egyéni gondoskodás,
Személyes tudomány a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szakkollégiumában

2016.04.01- 2018.10.31. Dobay Kata

EFOP-3.4.3-16-2016-00005 Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság,
nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben 

2017.04.01– 2021.09.30 Dudás Koszó Katalin

EFOP 3.4.4-16-2017-00004 Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

2017.09.01 – 2021.10.31. Borda László

EFOP 3.5.1-16-2017-00003 A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

2017.06.01 – 2021.09.30. Sipos László

EFOP-3.5.2-17-2017-00002 Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában

2017.09.01 - 2020.10.31

Siptár Miklós

EFOP-3.6.1-16-2016-00004 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések

2017.01.01 -
2021.06.30

Kozma József

EFOP-3.6.2-16-2017-00003 Sport- rekreációs- és egészséggazdasági kooperációs Kutatóhálózat létrehozása

2017.09.01 – 2020.08.31 Czimmer Péter

EFOP-3.6.2-16-2017-00005 Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben

2017.08.01 – 2020.07.31 Petres Márrton

EFOP-3.6.2-16-2017-00006 Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig

2017.09.01 – 2020.08.31 Pirkhoffer Zsófia

EFOP-3.6.2-16-2017-00008 A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig

2017.07.01 – 2020.10.31 Császárné Pusztai Beatrix

EFOP-3.6.2-16-2017-00009 Klinikai kutatások tematikus hálózatának kialakítása és nemzetköziesítése

2017.06.01 – 2020.09.30 Dudás Róbert

EFOP 3.6.2-16-2017-00010 Fenntartható nyersanyag-gazdálkodás tematikus hálózat fejlesztése – RING 2017

2017.07.01. - 2020.06.30 Petres Márton

EFOP 3.6.2-16-2017-00017 Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek

2017.07.01-2020.10.31 Petres Márton

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 „Tehetségből fiatal kutató” – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban

2017.09.01 - 2021.08.31 Tóth-Ráth Zsuzsa

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése

2017.05.01. – 2021.11.30 Hargitai-Kiss Krisztián

EFOP-4.1.3-17-2017-00169 PTE SZESZI tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

2017.11.01 - 2018.10.31 Csuport Marianna

EFOP-4.1.3-17-2017-00172 A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

2017.11.01 - 2018.10.31 Csuport Marianna

EFOP-4.1.3-17-2017-00175 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolák és Gimnázium infrastrukturális fejlesztése

2017.11.01 - 2018.10.31 Csuport Marianna

EFOP-4.2.1-16-2017-00008 A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése

2017.09.01 -
2020.03.31
Csuport Mariann, Sovány Barnabás

EFOP-4.2.2.-16-2017-00001 Skill laborok fejlesztése

2017.09.01-2020.07.31 Nagy Eszter

GINOP-2.2.1-15-2016-00020 Új, több támadáspontú innovatív fájdalomcsillapító fejlesztése

2016.09.01 -
2020.06.19  
Dobay Kata

GINOP-2.2.1-15-2017-00063 Kórházi higéniai kontrolling rendszer kutatás fejlesztése

2017.07.01-2021.06.30 Latyák Helga

GINOP-2.2.1-15-2017-00067 Hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek az egészségügyben

2018.01.01-2021.12.31 Latyák Helga

GINOP-2.2.1-15-2017-00083 Kiterjesztett valóság alapú, 3D orvosi képek és a valóság egyesített vizualizációját megvalósító, innovatív egészségügyi segédeszköz (zMed) fejlesztése az orvos-beteg kapcsolat és az oktatás támogatására

2017.08.01-2020.08.31 Latyák Helga

GINOP-2.2.1-15-2017-00102 Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése

2017.09.01-2021.08.31 Latyák Helga

GINOP-2.3.2-15-2016-00021 Chip-technológia alkalmazása a humán in vito fertilzáció
eredményességének javításában

2016.10.01- 2019.09.30 Bencsik-Péter Ildikó

GINOP-2.3.2-15-2016-00022 3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó
interdiszciplnáris kutatási, oktatási és fejlesztési  központ kialakítás a Pécsi Tudományegyetemen

2016.10.01 - 2020.09.30 Tóth-Ráth Zsuzsanna

GINOP-2.3.2-15-2016-00036 Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése
és alkalmazása az élet- és anyagtudományi kutatásokban

2017.01.01 -
2020.03.31.
Béres Márton

GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása,
új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések 

2017.02.01 -
2020.01.31
Császárné Pusztai Beatrix

GINOP-2.3.2-15-2016-00047  Analitikai és diagnosztikai kutatási
kiválósági központ az egészség és a sportteljesítmény szolgálatában 

2017.02.01 -
2021.01.31
Czibolya Zsófia

GINOP-2.3.2-15-2016-00048 Életet veszélyeztető Akut megbetegedések súlyossági
és halálozási mutatóInak javítása transzlációs orvostudományi - megközelítésben - STAY ALIVE 

2017.02.01 -
2021.01.31
Gayár Csilla

GINOP-2.3.2-15-2016-00049  Új szintetikus kismolekulák tervezése szöveti reprogramozásra 

2017.02.01 -
2020.01.31
Gayár Csilla

GINOP-2.3.2-15-2016-00050  PEPSYS - A peptiderg szignalizáció komplexitása
és szerepe szisztémás betegségekben

2017.02.01 -
2020.12.31
Dobay Kata

GINOP-2.3.2-15-2016-00055 Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése
légköri víz-aeroszol kölcsönhatások figyelembevételével

2017.03.01 -
2021.05.29.
Béres Márton

GINOP-2.3.3-15-2016-00003 Bioimaging Hálózat: Képalkotó technológiák
fejlesztése és alkalmazása - a molekuláktól az élő szervezetig
 

2016.07.01 - 2019.06.30 Fenekes Enikő

GINOP-2.3.3-15-2016-00011  A fertőző betegségek kutatásának újabb irányai -
a Pécsi Tudományegyetem 4-es biológiai biztonsági szintű virológiai laboratóriumának
infrastrukturális és tudományos fejlesztése
 

2016.07.01 - 2017.09.30 Koller-Kovács Lívia

GINOP-2.3.3-15-2016-00012 ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási
hálózatban való magyar részvétel elmélyítése

2016.07.01 -
2019.06.30
Koller-Kovács Lívia

GINOP-2.3.3-15-2016-00013 Világszínvonalú neuronavigációs infrastruktúra, K+F és oktatási platform kialakítása Magyarországon 

2016.07.01 -
2019.06.30
Fenekes Enikő

GINOP-2.3.3-15-2016-00025 Kutatási központ kialakítása speciális sejtek
funkcionális és genomikai analízisére a Pécsi Tudományegyetemen 

2017.03.01 -
2020.02.28
Fenekes Enikő

GINOP-2.3.3-15-2016-00026 Új generációs elektronmikroszkóp: 3D ultra struktúra

2017.01.01 -
2019.12.31
Dudás Kószó Katalin

GINOP-2.3.3-15-2016-00030 „Nano-bioimaging”: nagy idő és térbeli felbontású
képalkotó vizsgálatok fejlesztése és alkalmazása a biomedicinában 

2017.01.01 -
2019.12.31
Szabó Andrea

GINOP-2.3.3-15-2016-00031  Sporttal kapcsolatos mozgásszervi elváltozások
prevenciója, klinikai kezelése és rehabilitációja, a parasport orvosklinikai aspektusai 

2017.02.01 -
2020.01.31
Fenekes Enikő

GINOP-2.3.3-15-2016-00032 Neurorehabilitációs és ember-gép kapcsolat kutatási
központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen 

2017.01.01 -
2019.12.31
Koller-Kovács Lívia

GINOP-2.3.3-15-2016-00033 Extrém térerősségű terahertzes infrastruktúra fejlesztése

2017.01.01 -
2019.12.31

Pirkhoffer Zsófia

KEHOP-5.2.11-16-2016-00027 Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Pécsi Tudományegyetemen

2017.03.13. – 2018.02.28.

Latyák Helga

You shall not pass!