Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

Kutatói Adminisztrációs Rendszer

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Kutatói Adminisztrációs  Rendszer bemutatása

A tudományos kutatás kiemelt jelentősége, valamint pontos szakmai és gazdasági nyilvántartásának igénye indokolta a Kutatói Adminisztrációs Rendszer (továbbiakban: KAR) létrehozását, melynek célja a kutatók, a folyamatban lévő és lezárt kutatási témák és a létrejött kutatási eredmények integrált alkalmazások segítségével történő rögzítése. A KAR az Egyetemen folyó, különböző jellegű kutatási tevékenységek összességének naprakész, átlátható és egységes nyilvántartása, mely a PTE Kutatási Szabályzata értelmében kötelezően töltendő és karbantartandó a PTE összes oktatója/kutatója számára.

A KAR elsődleges feladatai:

  • az egyetemi kutatási tevékenységek átláthatóvá tétele, rendszerbe szervezése,
  • átlátható egyetemi kutatási rend támogatása,
  • teljes körű kutatási projekt adminisztráció,
  • kimutatások készítése az Egyetem vezetése számára,
  • alapadatok szolgáltatása a Vezetői Információs Rendszer számára a belső és külső adatszolgáltatási igények kielégítésére.

A Rendszeren belül megjelenítendő, tárolandó elemek magukba foglalják a kutatók személyes, a munkaviszonyra, a (dolgozói, ill. hallgatói) jogviszonyra vonatkozó adatait, kompetenciáit (végzettség, nyelvtudás), tevékenységeit (díjak, kitüntetések, tudományos tagságok, mobilitás), valamint a Kutatási projekteket és a Kutatási eredményeket.

A KAR központi eleme a Kutatási projekt. A kutatási tevékenység teljes körű nyilvántartása a Kutatási projekten belül történik, beleértve a kutatás tárgyát, a résztvevőket, a felhasznált erőforrásokat és a közreműködő partnereket – azok leíró adataival egyetemben. A kutatási tevékenységből származó Kutatási eredményeket is a releváns Kutatási projektekhez kell kapcsolni.

Minden kutatási tevékenység alapvető célja, hogy eredménnyel záruljon, mely manifesztálódhat publikációban, (projektzáró) beszámolóban vagy akár szellemi termékben. Adott kutatási eredmény lehet akár több évre visszamenőleges munka (és több Kutatási projekten átívelő) produktuma, mely esetlegesen oltalom, iparjogvédelem alá is eshet. Az ilyen, szellemi termék típusú Kutatási eredmény önálló életet él (a projekthez kapcsoláson túl), melyet a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály munkatársai folyamatvezérelten, állapotátmeneteken keresztül, szintén a Rendszer keretein belül kezelnek – s benyújtásuk, befogadásuk ezentúl szintén ezen a platformon keresztül zajlik.

Kutatási projekt indítása

Egy kutatási tevékenység indításával kapcsolatos pénzügyi és egyéb adminisztrációs folyamatok elvégzése után a kutatás vezetője eljuttatja a kutatás négy alapadatát (a kutatási projekt megnevezése, a befogadó önálló gazdálkodási egység neve, a vezető szervezeti egység neve és a projekt vezetőjének neve) önálló gazdálkodási (vagy szervezeti) egysége kutatási koordinátorához, aki létrehozza a kutatási projektet a Rendszerben. Ezáltal kapja meg a projektvezetéssel megbízott kutató azokat a jogosultságokat, melyek a projekt teljes körű kezeléséhez szükségesek (valamint egy automatikus értesítést, hogy az új projekt további adminisztrációs feladatait elvégezheti). Az adatok feltöltését, ill. karbantartását innentől kezdve neki kell végeznie.

Kutatási eredmény rögzítése

Az MTMT előre meghatározott rendszerességgel rendelkezésre bocsátja, ill. lekérdezhetővé teszi a PTE-releváns Kutatási eredményeket és az eredményekhez kapcsolódó adatokat, melyek így automatikusan bekerülnek KAR-ba, és a szerzőnek mindössze annyi teendője van, hogy a kizárólag PTE-releváns adatokat (pl. Kutatási projekthez kapcsolás) kitöltse, rögzítse.

Annak ellenére, hogy a magyar vonatkozású kutatási eredmények hivatalos gyűjtőhelye a Magyar Tudományos Művek Tára, bizonyos típusú (besorolású) Kutatási eredmények nem kerülnek be az MTMT-be. Ennek oka lehet, hogy nem számít akadémiai értelemben véve „kutatásnak” (pl. TDK dolgozatok), ill. mert a PTE a Szellemi termék típusú Kutatási eredményeket státuszvezérelten (is) kezeli az MTMT-vel ellentétben. Amely kutatási eredményt a kutató nem kívánja az MTMT rendszerében megjeleníteni, de a kutatás produktumaként a PTE-n nyilván kell tartani, azokat a KAR-ban köteles rögzíteni. Ebben az esetben minden adat csakis e Rendszerben kerül tárolásra.

Adatszolgáltatás, minősítés

A Kutatói Adminisztrációs Rendszerbe rögzített adatokból átfogó kép nyerhető az Egyetemen folytatott kutatási tevékenységek összességéről, és segítségükkel a legkülönfélébb belső és külső adatszolgáltatási kötelességeknek lehet eleget tenni. A PTE vezetésének célja, hogy a Rendszer átadását követő leghamarabb időn belül a KAR legyen az Egyetemre vonatkozó, kutatással kapcsolatos információk legfőbb tárháza.

A Rendszerből kerülnek majdan kinyerésre például a KSH adatszolgáltatáshoz, az Intézményfejlesztési tervhez szükséges adatok, ugyanakkor a kutatók éves teljesítmény-értékelésének is alapját képezi majd. Ezenkívül a kutatási tevékenységek mennyiségi és minőségi mutatói – szervezeti egységenkénti bontásban – fundamentális szerepet fognak játszani az Egyetem kutatásra fordítható forrásainak elosztásakor.

You shall not pass!