Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A kedvezményezett neve:

Pécsi Tudományegyetem (konzorcium vezető)

Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (konzorciumi tag)

Türr István Képző és Kutató Intézet (konzorciumi tag)

 

A projekt címe:A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen

Atámogatás összege: 266 891 700 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt futamideje: 2015. április 01 - 2015. december 15.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) alapvető célja a régió versenyképességének növelése, ezt a törekvést szolgálja a duális képzés bevezetése a gépész és informatikus szakokon. A 2015 áprilisában indult és november végéig tartó, közel 267 millió forint európai uniós támogatással járó pályázat az új képzési forma kialakításában hivatott segíteni az egyetemet.

A projekt során az Egyetem régióban betöltött szerepének erősödése, illetve a leszakadó rétegek felzárkóztatása révén olyan fejlesztési irányvonalakat szorgalmaz az oktatási életében, amely hozzájárul a régió gazdasági, társadalmi színvonalának emelkedéséhez. Az információszerzés és – szolgáltatás a legalapvetőbb célkitűzések egyike. Az egyetem kapcsolatrendszerének kialakítása során törekszik arra, hogy az együttműködéseket minél több tartalommal töltse meg, minél „élőbbé” tegye ezeket. Az Egyetem szerteágazó, és sokrétű kapcsolatrendszerének tudatos menedzselése az Egyetem kiemelt stratégiai feladata, az együttműködések több területet fognak át. A Pécsi Tudományegyetem a munkaerő-piaci szereplők elvárásainak folyamatos monitorozásával, igényeik képzési tartalmakba történő integrálásával, valamint a hallgatói elégedettség folyamatos mérésével és visszacsatolásával arra törekszik, hogy a képzési területek összességét érintő tudományegyetemi portfolióban biztosítson országosan egyedülálló képzési kínálatot.

A régiónkban és különösen Pécsett a gépipari és informatikai vállalkozások képezik azt a gazdasági potenciált, amely jelentős hozzáadott értéket teremetve képes exportra termelni. Az elmúlt egy évben lezajlott személyes konzultációkból leszűrhető volt, hogy ehhez nem csak magas szintű elméleti, generális tudással rendelkező, hanem kommunikatív, csapatmunkára képes, vállalati és üzleti kultúrát ismerő fiatal diplomásokra van szükségük. A gépészet és informatika (ideértve az egészségügyi informatika, e-health területeit) ágazatra fókuszáló duális képzések bevezetése ezt a valós igényt elégíti ki.

You shall not pass!