Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

TÁMOP-4.2.2.B-15/KONV-2015-0011

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PTE hallgatóinak tehetség kibontakoztatását folyamatosan a minőségi oktatás, az alap és mesterképzésben a tehetséggondozás tradicionális közösségi alapintézményei, a Tudományos Diákkörök, a Szakkollégiumok és a Doktori Iskolák segítik. Ez a gazdag tradíció, erős szakmai és tudományos háttér a változó képzési rendszerben is biztosítja a tehetségek kiválasztását, fejlesztését. A Pécsi Tudományegyetemnek alapvető célja, hogy a tehetséges, kutatásba bevonható hallgatók a képzésük elejétől kezdve kiemelt szerepet kapjanak. Az egymásra épülő, egymással szorosan együttműködő tehetséggondozási műhelyek lehetővé teszik, hogy az ígéretes hallgatók korán becsatornázódjanak a tehetséggondozási rendszerbe még az alapképzés során, és minél nagyobb arányba jelentkezzenek diplomájuk megszerzése után a doktori képzésbe. Így egy jól felépített kutatói életpályamodell segítségével a minőségi utánpótlás nevelés biztosítottá válik. Ebbe természetesen be kell vonni és azokat az oktatókat, kutatókat, akik aktívan rész vesznek az utánpótlás nevelésében és a kutatói utánpótlás biztosításában.

Projekt alapadatai:

Projekt megvalósítási időszaka: 2015. 04.01. – 2015.12.15.

Támogatás összege: 299 310 900 HUF

Projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Kovács L. Gábor

Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.2.2.B-15/KONV-2015-0011

A projekt célrendszere:

doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése

 • a doktori képzés színvonalának emelése kiváló oktató-kutatók bevonásával a képzési rendszerbe
 • predoktorok kutatói státuson történő alkalmazása valamint a nappalis doktoranduszok aktív bevonása K+F projektekbe;
 • a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos érdeklődésének felkeltése, bevonásuk a doktori iskolákban folyó kutatómunkába
 • Tudományos és kutatási eredmények közlése rangos hazai és külföldi
 • publikációkban
 • a doktori képzés színvonalának emelése az aktuális kutatási eredmények, kiváló oktató-kutatók bevonásával a képzési rendszerbe;
 • a doktori K+F projektekhez fogyóanyagok/eszközök biztosítása;
 • tudományos életpályamodell kialakítása, támogatása az intézményben;
 • doktoranduszok nemzetközi tapasztalat szerzésének támogatása tanulmányutak, konferencia részvételek finanszírozásával;
 • Doktoranduszok részére extrakurrikuláris képzések biztosítása, nemzetközi szaktekintélyek meghívásával tudományos képzés, előadás szervezése
 • kutatási asszisztencia biztosítása

A tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése, valamint a szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése

 • a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos érdeklődésének felkeltése, bevonásuk a szakkollégiumi, tudományos diákköri kutatómunkába;
 • a kiemelkedő képességű hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása tanulmányutak, nyári egyetemi képzés, konferencia és versenyrészvételek finanszírozásával;
 • a kiemelkedő tudományos eredmények bemutatása tudományos diákköri konferenciákon;
 • a szakkollégium magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtó programjainak fejlesztése;
 • a kiemelkedő képességű hallgatók felkészítése a tudományos feladatokra, valamint a társadalmi problémákra érzékeny szakmailag igényes értelmiségi attitűdök elsajátítására;
 • tudományos életpályamodell kialakítása, támogatása az intézményben; a BSc-MSc-PhD ív támogatása, belső utánpótlás nevelés
 • TDK vezetés/részvétel értékelése, érdekelté tétel

 Kutatói teljesítményt fokozó közegek fejlesztése 

 • tudományos és K+F, valamint innovációs versenyek és problémamegoldó felhívások bővítése, fejlesztése, részvételi körének kiterjesztése
 • felsőoktatási tudományos és K+F valamint innovációs díjak bővítése, fejlesztése

A Pécsi Tudományegyetem tudomány és kultúraközvetítő szerepének erősítése

 • a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő programok szervezése
 • a kutatás-intenzív tudományos szakok vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő kommunikációs tevékenységek, rendezvények tartása
 • Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő kiállítások, bemutatók, események szervezése, különösen a középiskolai tanulók körében
You shall not pass!