Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

TIOP2 MPI

Nyomtatóbarát változatPDF változat

TIOP2 Multiprojekt Szervezet

A TIOP2 projektek menedzselését az Egyetem 2010-ben megválasztott vezetése teljes egészében saját hatáskörbe vonta. 2010 őszén a Rektori Hivatal keretében létrehozott Pályázati és Innovációs Igazgatóság szervezetén belül kialakításra került a TIOP2 Egészségügyi Infrastruktúra-fejlesztési Multiprojekt Szervezet, melynek operatív központja, a TIOP2 Iroda. A TIOP2 Multiprojekt Szervezet a dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektor-helyettes és a dr. Lampek Kinga pályázati igazgató irányítása alatt álló Pályázati és Innovációs Igazgatóság keretében funkcionális szervezeti egységként működik.

A projektek önálló menedzsmentjeit az Egyetem meglévő erőforrásaiból alakítottuk ki, s a TIOP2 Iroda működésének infrastrukturális feltételeit is saját erőből hoztuk létre 2010. utolsó negyedévében. A TIOP2 Iroda a PTE Szántó Kovács János utcai épülete fszt. 1-3. számú irodáiban került elhelyezésre.
A Projekt Irányító Bizottság (PIB) új tagjait a PTE rektora 2010. július végén jelölte ki, s a PIB a 2010. októberi ülésén megszavazta a projektek önálló menedzsmentjeinek állandó és változó tagjait (részletesen lsd. alább).
A projektmenedzsmentek mellett sok feladat hárul a Klinikai Központ és a Gazdasági Főigazgatóság különböző szintű vezetőire és munkatársaikra, kik a projekt megvalósítás aktuális szakaszaiban az operatív teamek tagjaiként vesznek részt az időszerű feladatok megvalósításában.
Ilyen pl. a közbeszerzésekkel foglalkozó operatív team, vagy a 400 ágyas klinika épületének részleges kiürítését, azaz a klinikák ki-, ill. elköltöztetését végző ideiglenes, ún. Klinikai Költöztetések alprojekt operatív team, melyben a vagyongazdálkodási, leltárkezelési, gondnoksági, szállítási feladatokat ellátó munkatársak ugyanúgy részt vesznek, mint a létesítményüzemeltetéssel foglalkozók.

A TIOP2 PIB összetétele

Szavazati jogú tagok:

Elnök: prof. dr. Decsi Tamás, a Klinikai Központ főigazgatója

Alelnökök - projektenként:

 • TIOP-2.2.7. (Pólus projekt) orvos-szakmai vezetője: prof. dr. Tóth Kálmán
 • TIOP-2.2.2. (Sürgősségi projekt) orvos-szakmai vezetője: dr. Verzár Zsófia
 • TIOP-2.2.2.C (PIC projekt) orvos-szakmai vezetője: prof. dr. Ertl Tibor
 • TIOP-2.2.6 (Onkológia és Struktúrafejlesztési projekt) orvos-szakmai vezetője: prof. dr. Kollár Lajos

További szavazati jogú tagok:

 • Gazdasági főigazgató: Krutki Józsefné dr.
 • Műszaki igazgató: Strasser Tibor
 • Tudományos és Innovációs rektorhelyettes: prof. dr. Kovács L. Gábor
 • Pályázati és Innovációs Igazgatóság igazgatója: dr. Lampek Kinga
 • Gazdasági Főigazgató kiemelt beruházásokért felelős helyettese: Ruzsa Csaba
 • Műszaki Igazgatóság beruházási főmérnöke: Dr. Kukai Tibor
 • Rektori Hivatal hivatalvezető: dr. Urbán Katalin

Állandó meghívottak:

 

 • Rektor: dr. Bódis József
 • Gazdasági és Stratégiai rektorhelyettes: prof. dr. Zeller Gyula
 • Gazdasági főigazgató általános helyettese: jelenleg a státusz betöltetlen
 • Klinikai Központ gazdálkodásért felelős koordinációs főigazgató-helyettes: prof. dr. Botz Lajos
 • Klinikai Központ általános főigazgató-helyettes: dr. Endrei Dóra
 • Klinikai Központ ápolási igazgató: Bogláriné Szilágyi Erzsébet
 • Klinikai Központ minőségirányítási igazgató: dr. Traiber- Harth Ibolya
 • a Klinikai Központ főgyógyszerésze: prof. dr. Botz Lajos
 • TIOP2 projektmenedzserek
 • TIOP2 ügyvivő

Eseti meghívottak

A fentieken túl az ülésekre eseti jelleggel további tanácskozási joggal rendelkező személyek hívhatók meg.

Az önálló projektmenedzsmentek - állandó tagok

 A Pólus - TIOP 2.2.7. - projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser: Dr. Winkler Ervin
Orvos-szakmai vezető: prof. dr. Tóth Kálmán 
Műszaki vezető: Krisztics István
Pénzügyi vezető: Vorgrümlerné Lakos Gyöngyi
Projektasszisztens 1.: Onhausz Nikolett
Projektasszisztens 2.: Gerencir Aliz

 

 A Sürgősségi - TIOP 2.2.2. - projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser: Zabó Ildikó
Orvos-szakmai vezető: dr. Verzár Zsófia
Pénzügyi vezető: Vorgrümlerné Lakos Gyöngyi

 A PIC - TIOP 2.2.2/C. - projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser: Ripli Ágnes
Orvos-szakmai vezető: prof. dr. Ertl Tibor
Projektasszisztens: 
Gerencir Aliz
Projektasszisztens: Bagényi Dorina

 Az Onkológiai - TIOP 2.2.6. - projekt menedzsmentje:

Orvos-szakmai vezető: prof. dr. Kollár Lajos
A projektmenedzsment tagjainak kijelölésére a pályázat beadását, s azon belül a támogatói döntést követően kerül sor.

Operatív teamek - az önálló projektmendzsmentek változó tagjainak csoportjai

A projektmenedzsment mellett sok feladat hárul a Klinikai Központ és a Gazdasági Főigazgatóság különböző szintű vezetőire és munkatársaikra, kik a projekt megvalósítás aktuális szakaszaiban az operatív teamek tagjaiként vesznek részt az időszerű feladatok megvalósításában.

You shall not pass!