Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

EFOP-2.2.18-17-2017-00017

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
A betegbiztonság fejlesztésének komplex programja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

EFOP-2.2.18-17-2017-00017

Projekt neve

A betegbiztonság fejlesztésének komplex programja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában

Kedvezményezett neve

Pécsi Tudományegyetem

Projektmenedzser, elérhetőségek

dr. Trischler Bernadetttrischler.bernadett@pte.hu

Szakmai vezető, elérhetőségek

dr. Endrei Dóraendrei.dora@pte.hu

Támogatás mértéke

100%

A szerződött támogatás összege

188 823 370 Ft

Projekt időtartama

2018.04.01. - 2020.03.31.

Támogató alap

ERFA

 

A pályázat keretében elnyert támogatás több, mint 93 százalékát a Klinikai Központ infekciókontrollját szolgáló eszközállomány jelentős bővítésére fordították, a fennmaradó összegből a projektmegvalósítás költségeit finanszírozták.

Az egészségügyben a betegbiztonság egyik igen fontos eleme az infekciókontroll, azaz az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásában szerepet játszó tényezők ismeretén, elemzésén alapuló, a kórházi fertőzések megelőzésére irányuló azon intervenciós tevékenységek, melyeket kórházi szinten a kórházhigiénés szervezeti egységek látnak el. 

A projektben beszerzett eszközök a 2019/2020 fordulóján kirobbant coronavírus járvány idején is nagyon sokat jelentettek a PTE Klinikai Központ biztonságos betegellátása tekintetében. Akár fogalmazhatunk úgy is, hogy a pályázat segítségével megvalósított fejlesztés egy „jövőbe látó” lépés volt, ugyanis a projektzárás idején zajló SARS-CoV-2 pandémia és vészhelyzet közepén a projekt keretében beszerezett eszközök nélkülözhetetlenek voltak az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet számára.

A hat közbeszerzési eljárásban megvásárolt termékek a Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetén kívül a Kórházhigiéniai Szolgálat eszközállományát javították jelentős mértékben. Ezeken túl egy további eszközt is beszereztek, mely a Rákóczi úti és Rét utcai telephelyek melegvíz ellátó rendszerének még biztonságosabb tisztítását, fertőtlenítését tette lehetővé. Az eszközbeszerzések összértéke meghaladta a 176 millió Ft-ot. 

Az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézethez került eszközök elsődlegesen az Intézet Bakteriológiai és Kórházhigiénés Laboratóriumának a megerősítését, valamint a molekuláris mikrobiológiai vizsgálatok fejlesztését szolgálják. A fejlesztésre került diagnosztikai műszerpark segítségével eredményesebb lett a kórokozók kimutatása, gyorsabban jut mikrobiológiai diagnózishoz a klinikus, s ezzel előbb indíthatja a beteg célzott gyógyszeres kezelését. 

A beteg biztonságát közvetlenül érintő előnyös hatáson, azaz a diagnosztikai eredményhez jutás gyorsaságán túl a projekt az intézet epidemiológiai munkájának hatékonyságát is jelentősen javította. Az intézet epidemiológiai tevékenysége keretében beteg-, dolgozói- és környezet-szűréseket is korszerű módszerekkel végezhetnek, melyek során a különböző kórokozók genetikai összehasonlítása, tipizálása alapján a fertőzések közös eredete kerülhet feltárásra. Ezek mellett a mikrobák korszerű tárolása, és a dolgozók védelme érdekében beszerzett eszközök is a betegbiztonságot szolgálják.

A Kórházhigiéniai Szolgálat számára beszerzett eszközök között található több, a kézfertőtlenítés lehetőségét a kórházban ápoltak és a látogatók számára is majd minden klinikai telephelyen biztosító automata kézfertőtlenítő, valamint a helyiségek fertőtlenítése hatásfokát javító, és a fertőtlenítések megfelelőségét ellenőrző rendszerek.

A projekt céljainak továbbfejlesztését, és azok megvalósítását egy újabb elnyert pályázati támogatás biztosítja, ugyanis a PTE az EFOP-1.8.21-18 kódszámú, „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben” elnevezésű pályázati konstrukcióban további 58 millió Ft támogatást nyert el. Az új projekt megvalósítását tervezetten 2020 szeptemberében kezdik.

 

Archív: 
You shall not pass!