Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

EFOP-3.1.2-16-2016-00001

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

EFOP-3.1.2-16-2016-00001

Projekt neve

A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

Szakmai vezető, elérhetőségek

Dr. Mrázik Julianna BTK Neveléstudományi Intézet (mrazik.julianna@pte.hu, 72/501-500/24107)

Projektmenedzser, elérhetőségek

Béres Márton Gellért (beres.marton@pte.hu)

A szerződött támogatás összege

9.860.000.000 Ft 

PTE támogatás összege

486.715.518 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%

Projekt időtartama

2017.01.01-2021.12.29.

Támogató alap

ESZA

Kedvezményezett neve

-  Eszterházy Károly Egyetem konzorcium vezető

-  Eötvös Loránd Tudományegyetem

-  Debreceni Egyetem

-  Nyíregyházi Egyetem

-  Miskolci Egyetem

-  Pécsi Tudományegyetem

-  Szegedi Tudományegyetem

-  Oktatási Hivatal

A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása.

A prevenciót az alábbi beavatkozások szolgálják:

-  a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozása, és országos elterjesztése az alapfokú oktatásban résztvevők számára

-   a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása

A cél elérését a projekt azzal valósítja meg, hogy a szakmai alapdokumentumként elkészített Komplex Alapprogram értelmezési keretében olyan pedagógusképzési és továbbképzési tartalmakat fejleszt, amelyek elsajátításával és a pedagógiai gyakorlatban történő elterjesztésével erősíthető meg a differenciális, személyközpontú, nyitottságra ösztönző intézményes pedagógiai gyakorlat. A projekt keretében a konzorciumi partnerek bevonásával végrehajtandó, országos kiterjedésű továbbképzések lebonyolítására, a hatékonyságot mérő és korrigáló monitoring és egyéb támogató tevékenységek megszervezésére és gyakorlati megvalósítására, valamint a gyakorlatban is kipróbált, kutatásalapú korrekciókon átvezetett módszerek és eljárások pedagógusképzésben történő implementálására kerül sor.

A projekt konkrét célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, valamint a kidolgozott módszertan a pedagógusok körében történő országos elterjesztése.

 

A projekt részcéljai:

1.   A kidolgozott komplex alapprogram országos elterjesztésének a támogatása

2.   A differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás támogatása, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése

3.   A pedagógiai kultúraváltás elősegítése, a pedagógusképzési tartalmak megújítása

4.   A fentiekhez kapcsolódó a pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása.

5.   A komplex alapprogram bevezetésével, országos elterjesztésével összefüggő monitoring tevékenység

A vonatkozó célkitűzés szerint az EU átlagában az oktatást-képzést középfokú végzettség/szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 évesek arányát a korosztályban 10% alá kell csökkenteni. A Komplex Alapprogramot a pályázó azzal a céllal fejleszti, hogy hatékonyan járuljon hozzá a vállalt 10%-os célérték régiókra is érvényes eléréséhez, a prevenció érvényesüléséhez, valamint a korai iskolaelhagyás általános mérsékléséhez.

 

 

 

 

Archív: 
You shall not pass!