Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

EFOP-337-17-2017-00009

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola módszertani fejlesztése
Támogató alap: 

Projekt Azonosító

EFOP-3.3.7-17-2017-00009

Projekt neve

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola módszertani fejlesztése

Szakmai vezető, elérhetőségek

Gabi Gabriella (+3674-528300/1602)
Litter Adrienn (+3672-501500/22493)

Projektmenedzser, elérhetőségek

Lévai Zoltán
06-30-296 5306
7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

A szerződött támogatás összege

74 977 130 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%

Projekt időtartama

2018.01.01.-2020.09.28.

Támogató alap

ERFA

Kedvezményezett neve

Pécsi Tudományegyetem

 

 

A támogatási kérelemben megjelölt intézmények: a pályázó Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola (7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.), valamint együttműködő partnere a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája (7622, Pécs, Őz utca 2.). Jelen pályázattal párhuzamosan az EFOP-4.1.3. pályázat megvalósítása zajlik. Bízunk benne, hogy az EFOP-4.1.3. pályázati konstrukció keretében megújult infrastrukturális fejlesztések között valósulhat meg a jelen pályázatból tervezett módszertani fejlesztés. Jelen pályázatunk célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése. A pályázat megvalósítása során szakembereink olyan informális és nem formális tanulási –módszereket dolgoznak ki, melyek iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket. A módszertani fejlesztésekkel párhuzamosan szakembereink akkreditált képzésen vesznek részt annak érdekében, hogy a projektmódszert rendszeresen, átfogóan tudják alkalmazni.

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!