Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

EFOP-3.5.2-17-2017-00002

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában.
Támogató alap: 

Projekt Azonosító

EFOP-3.5.2-17-2017-00002

Projekt neve

Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában

Szakmai vezető, elérhetőségek

Bognárné Dr. Erdős Márta 
Tel: 23518,  (30) 305-1018
Email: erdős.marta@pte.hu

Projektmenedzser, elérhetőségek

Siptár Miklós
Tel: 20432,  (30) 994-9429
Email: siptar.miklos@pte.hu

A szerződött támogatás összege 

405.587.346 Ft

A PTE szerződött támogatás összege 

170.546.649 Ft 

Projekt időtartama

2017.09.01 – 2020.09.30

Támogató alap

ESZA

Kedvezményezett neve

A PTE által vezetett konzorcium, melynek tagjai:
-  Pécsi Tudományegyetem ( konzorciumvezető )
-  Debreceni Egyetem
-  Széchenyi István Egyetem

 

 A projekt honlapja a következő címen érhető el: http://szockepzes.hu/

Az EFOP-3.5.2-17 Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén, valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében című felhívás keretében benyújtásra kerülő „Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában.” elnevezésű projekt megvalósítási helyszíne és fejlesztési célterülete a konzorciumi tagok, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem vonzáskörzete. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések fő célja a szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése, a munkaerő-piaci igények jobb kielégítése és a partnerségi hálózatok megerősítése. A duális képzésfejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésén keresztül közép- és hosszútávon a projekt hatására javul a régiók szakember ellátottsága, a szakmai szervezetekkel való együttműködések erősödnek, a képzett munkaerő elérése javul, valamint nő a képzésbe belépők- és csökken a lemorzsolódók száma.

A projekt alapvető hatással van az érintett térségek társadalmi jellemzőiben történő pozitív változásokra. A projekt hatására javul a régiók társadalmi versenyképessége is. A felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszer megerősítése által a projekt a foglalkoztatás bővülésén keresztül közép- és hosszútávon a térség társadalom szerkezetében történő minőségi javulást eredményez.

A projekt kidolgozásánál szakmapolitikai, jogi háttérként a releváns nemzetközi, európai uniós irányelv, felmérés és stratégia, a tématerülethez kapcsolódó szabályozások, rendeletek, a Széchenyi2020 és a fejlesztés által közvetlenül érintett régiók stratégiai célkitűzései adták a fő irányokat. A projekt hozzájárul a felsőoktatási rendszer fejlődéséhez, illeszkedik az EFOP és az Európa 2020-as célkitűzéseihez, a felsőfokú végzettségűek számának növeléséhez, közvetve pedig a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének javításához. 

 

A projekt szakmai célja a legkoncentráltabb fogalmazásban a munkaerő-piachoz való igazodás, a hallgatók és az oktatók munkaerő-piaci kompetenciáinak a fejlesztése szándékában összegezhető.

Ennek eredményeként a munkaerő-piaci kihívásokra, a nemzetközi versenyre mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmények emelkedő teljesítménnyel lesznek képesek reagálni. 

A duális képzés keretében az egyetemek - általában és jelen projekt keretében is - 

• javítják munkaerő-piaci kapcsolataikat, a vállalkozásokkal való együttműködés révén az oktatáson túlmenően javítják lehetőségeiket ágazati-iparági és kutatás-fejlesztési együttműködések terén

• megkönnyítik a hallgatóknak a tanulás és a munka közti átmenetét; ez az idő lerövidül, mely lényeges előnyt jelent a munkaadók számára a munkaerő-hiányos piacon

• a projekt alapvetően a már bevezetett duális képzési rendszernek tovább fejlesztését is szolgálja.

A konzorcium arra számít, hogy a duális képzés további megerősítése révén javul annak keresettsége, javul az egyetemek megítélése, nő a felvételre jelentkezők száma, a jelentkezők közül többen végzik el eredményesen tanulmányaikat, és a munkaerőpiacra a korábbiakhoz és a hagyományos képzési rendszerhez viszonyítva felkészültebben, munkakészebben lesznek képesek belépni. Ennek következtében a diploma értéke javul, a diplomások könnyebben jutnak munkahelyhez és kisebb lesz a térségből való elvándorlás, mivel a térségen belül végzett gyakorlat révén a végzettek többsége mintegy tovább foglalkoztatottként lép be első főállású munkahelyére.

A közvetlen szakmai tartalmakon felül a képzési rendszer támogatja a hallgatók szoft ismereteinek, készségeinek bővülését, transzverzális érdeklődésük, készségeik fejlődését. Ez javítja előmeneteli lehetőségeiket, szociális-vezetési képességeiket, elősegíti szakmai önállósodásukat.

A közvetlen célcsoportokba azokat a személyeket soroltuk, akikre a projekt megvalósulása közvetlen és lényeges (a mindennapjaikat, életkörülményeiket, céljaik elérését), nagymértékben befolyásoló hatást gyakorol. Ezek a csoportok:

- A képzésbe közvetlenül bekapcsolódó vagy potenciálisan bekapcsolható szervezetek, egyházi partnerek 

- A Felsőoktatási intézmények hallgatói, duális képzésben résztvevő hallgatók

- Felsőoktatási intézményben dolgozó oktatók.

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!