Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

EFOP-3.6.1-16-2016-00004

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

EFOP-3.6.1-16-2016-00004

Projekt neve

Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében

Szakmai vezető, elérhetőségek

Prof. Dr. Tóth Kálmán,  toth.kalman@pte.hu

Részprojekt vezetők:

Kottászné Dr. Vass Orsolya, vass.orsolya@pte.hu

Dr. Berente Zoltán, zoltan.berente@aok.pte.hu

Dr. Jakab Ferenc, jakab.ferenc@pte.hu

 

Projektmenedzser, elérhetőségek

Kozma József,  kozma.jozsef@pte.hu 

A szerződött támogatás összege

3.379.257.068 Ft

A támogatás mértéke (%)

100 %

Projekt időtartama

2017.01.01 – 2021.06.30.

Támogató alap

ESZA

Kedvezményezett neve

Pécsi Tudományegyetem

 

2017 januárjában a Pécsi Tudományegyetemen a kutatási kapacitások bővítésére, kutatási szolgáltatások átfogó fejlesztésére irányuló pályázat indult. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 3,379 milliárd forint európai uniós támogatással. A megvalósítás kezdete 2017. január 01., tervezett befejezésének várható időpontja 2021.június 30.

A projekt fő célja a Pécsi Tudományegyetem kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási szolgáltatásainak átfogó fejlesztése révén olyan tudásbázis fejlesztése és kutatási folyamatok kialakítása, amely által az Egyetem regionális és országos szinten egyaránt alkalmassá válik társadalmi innovációt szolgáló és a K+F+I szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására, valamint a kutatói utánpótlás biztosítására.

Általános cél a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia keretében, illetve a Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Tervben kiemelt kutatási területek fejlesztése, kutatási kapacitások bővítése, kutatási utánpótlás biztosítása, nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitás ösztönzése, alap- és alkalmazott alapkutatások és képzésfejlesztési programok megvalósítása, nemzetközi kutatási programok előkészítése, publikációs aktivitás előmozdítása. A szervezetfejlesztési programok megvalósítása a kutatás- és technológia transzfer menedzsment fejlesztése, a vállalati szférával történő együttműködések erősítése, a vállalkozói attitűd fejlesztése.

A projektfejlesztés eredményeként a kutatói utánpótlást támogató programokban várhatóan 450 fő vesz részt, illetve a doktori fokozatszerzések számát a PTE 196 fővel növelné.

A projekt stratégiai céljai:

1. MTMI/STEM szakok megerősítése
2. Az orvosi, egészségtudományi, gyógyszerészeti képzések és kutatási orientációk megerősítése
3. Gazdaságtudományi képzések megerősítése
4. Interdiszciplináris élet-, természet-, műszaki tudományos egyéb kutatások fejlesztése
5. Ageing kutatások és ahhoz kapcsolódó élettudományi kutatások fejlesztése
6. Smart műszaki megoldások kutatása
7. Technológiatranszfer, kutatásmenedzsment és tudományszervezői tevékenységek fejlesztése
8.A vállalkozó, entrepreneurship szemlélet fejlesztése, tudásnégyszög kiépítése, innovációs ökoszisztéma támogatása
9. „Zöldgazdaság” fejlesztés, „intelligens” hálózatok kialakítása, „okos” közvilágítás, „okos” mérés kialakítása, biomassza felhasználásának, hulladékipar fejlesztése
10. Az „Egészséggazdaság” megvalósítása érdekében tett átfogó fejlesztések

 

További információ kérhető:

Kozma József, projektmenedzser
+36 (72) 501 500 / 61185
kozma.jozsef@pte.hu

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!