Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

EFOP 3.6.2-16-2017-00003

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
Sport-, Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

EFOP 3.6.2-16-2017-00003

Projekt neve

Sport-, Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása

Szakmai vezető, elérhetőségek

Prof. Dr. Rappai Gábor

rappai@ktk.pte.hu

Projektmenedzser, elérhetőségek

Czimmer Péter

czimmer.peter@pte.hu, 06-30-7446488

Támogatás mértéke

100%

Projekt teljes költségvetése

941 433 040 Ft

PTE teljes költségvetése

325 452 434 Ft

Konzorcium vezető

Debreceni Egyetem

Konzorcium tagja

Pécsi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem

Projekt időtartama

2017.08.01. - 2020.07.31.

 

A projektben a Pécsi Tudományegyetem konzorciumi tagként vesz részt, konzorciumi partnerek a Debreceni Egyetem (konzorciumvezető), Széchenyi István Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem részéről a projektben résztvevő karok az Egészségtudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar.

Az együttműködés célja, hogy a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem kutatási kapacitásait a sport- és egészségökonómiai területeken egy virtuális hálózatban kösse össze. A projekt általános célja, hogy a társadalmi kihívások témakörön belül, a sport- és egészséggazdaság ökonómiai vizsgálatán keresztül hozzájáruljon a hazai kutatói bázis nemzetközi kutatási hálózatokba való bekapcsolódáshoz. 

A program szakmai alapját az egyéni egészség-kép, az erre egyéni és társadalmi szinten ráépülő egészségmagatartás, illetve az ezt kiszolgáló egészséggazdaság adja. Az egészséggazdaság egyrészt magában foglalja a klasszikus egészségügyi ellátórendszert, az alternatív medicinát, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök piacát, ezeket közös elnevezéssel egészségügyi piacoknak hívjuk. A szektor másik fő területét az aktív testmozgás, a wellness, fittness és spa, az élelmiszerek, illetve a herbáriumok és az étrend-kiegészítők fedik le, ezek az egészséget pozitívan befolyásoló piacok. A projekt az utóbbi csoportra fókuszál, hangsúlyosan kezelve az egészséges életmód, a sport és a táplálkozás kapcsolódó területeit. A vizsgálatot indokolja, hogy a hazai egészségcélú költések szerkezetében az egy évtizeddel korábbihoz képest gyökeresen átalakultak a belső arányok. Napjainkban már több mint kétszer annyit költ a magyar lakosság az egészségügyi ellátórendszeren kívül, mint a klasszikus egészségügyi ellátórendszerben. Ez a drasztikus újra rendeződés nem csak hazánk sajátossága, hanem számos európai országban megfigyelhető. A fejlődő trend indokolja, hogy az újra strukturálódott fogyasztásszerkezetet, valamint az ezt kiszolgáló szektorokat tudományos igényességgel vizsgáljuk. A több országban megjelenő trendszerűség, valamint a program vizsgálataiban alkalmazott, nemzetközileg validált modellek használata biztosítja a nemzetközi összehasonlíthatóságot, így a kapcsolódást más országok hasonló kutatócsoportjaihoz. 

A Pécsi Tudományegyetem projekt-teamje négy kutatócsoportot hozott létre, melyek feladata 

  • a vonatkozó szakirodalom feldolgozását követően megfelelő módszertan kidolgozása a következtetés statisztika eszközeinek hatékony alkalmazásához, 
  • megfelelő összetételű minták lekérdezését követően primer adatállomány összeállítása a sportolási szokások, illetve sportfogyasztás felmérhetősége érdekében, 
  • elsősorban szekunder adatok alapján modellezni a sportvállalkozások értékteremtési folyamatait, illetve költségvetési (támogatási és adózási) kapcsolatait,
  • az adminisztratív adatforrások között rendelkezésre álló információk alapján elemezni az egészség(szabadidő)sport betegség terheit, illetve egészségügyi kiadás-megtakarító hatásait.

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!