Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

EFOP-3.6.2.-16-2017-00017

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

EFOP 3.6.2-16-2017-00017

Projekt neve

Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek

Projektmenedzser, elérhetőségek

Petres Márton, petres.marton@pte.hu

Szakmai vezető

Dr. Aubert Antal (TTK)

Dr. Varga Attila (KTK)

Támogatás mértéke

100 %

Támogatás összege

1 207 498 902 Ft

PTE támogatás összege

377 070 562 Ft

Konzorcium vezető

Pannon Egyetem

Konzorcium tagja

Budapesti Corvinus Egyetem
Pécsi Tudományegyetem

Projekt időtartama

2017.07.01. - 2021.01.29.

 

A projektben a Pécsi Tudományegyetem konzorciumi tagként vesz részt, konzorciumi partnerek a Pannon Egyetem (konzorciumvezető), Corvinus Egyetem (Székesfehérvár) és Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem részéről a projektben résztvevő karok a Közgazdaságtudományi Kar illetve a Természettudományi Kar.  Szakmai vezető a Pécsi Tudományegyetem részéről Prof. Dr. Varga Attila, aki a Közgazdaságtudományi Karon folyó kutatást vezeti, a Természettudományi Kari részt pedig Prof. Dr. Aubert Antal fogja össze.

A tematikus pályázati projekt megvalósításával a konzorciumi tagok célja, hogy a gazdaságtudományok területén növekedjen a projektben résztvevő intézmények kutatási-fejlesztési-innovációs potenciálja. Általános cél, hogy a projekt során definiált alapkutatások nemzetközi beágyazottsága növekedjen a Horizon2020 projektekben, az európai kutatói hálózatokban és kutatási programokban való részvétel, valamint az európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítése által. 

A hálózatépítés és kapcsolatépítés ösztönzésére különböző szakmai és kutatói teamek kerültek felállításra és közös szakmai programok, fórumok keretében került/kerül sor a tapasztalatcserére, az elért eredmények bemutatásra. A szakmai és egyéni fejlődés érdekében különböző tréningek és képzések kerülnek a projekt megvalósítási időszakában megszervezésre, amelyek elsősorban a nemzetközi pályázati menedzsment, innováció- és kutatásmenedzsment, és az előadói készségek fejlesztésére fókuszálnak.

 

A szakmai megvalósítás kutatási oldala három fő pillérre épül fel:

I. főirány: Térségi sikert és versenyképességet meghatározó faktorok azonosítása, modellalkotás 

II. főirány: Társadalmi és gazdasági fenntarthatósági modell a természeti és a kulturális örökség menedzsmentben 

III. főirány: Társadalmi innováció

 

A KTK kutatásai az 1. főirányhoz kapcsolódnak. A TTK kutatásai a 2. és 3. főirányhoz kapcsolódnak.

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!