Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
„Tehetségből fiatal kutató” – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban
Támogató alap: 

Projekt Azonosító

FOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

Projekt neve

 „Tehetségből fiatal kutató” – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban

Konzorciumvezető

Budapesti Corvinus Egyetem

Konzorciumi tagok

Pécsi Tudományegyetem

Projektmenedzser, elérhetőségek

Tóth-Ráth Zsuzsa, +36/30 3508938, rath.zsuzsanna@pte.hu

Szakmai vezető, elérhetőségek

Dr. Rappai Gábor

Szerződött támogatás összege

1 806 750 000 Ft

PTE szerződött támogatási összege

270 000 000 Ft

Projekt időtartama

2017.09.01 - 2021.08.31.

Támogató alap

ESZA

 

A projekt átfogó célja „A társadalomtudományi képzési terület kutatási, fejlesztési és innovációs potenciáljának, illetve eredményességének javítása a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskoláinak fejlesztésén és a magasan képzett, kutatói kompetenciákkal felvértezett, produktív tudományos-kutatói utánpótlás biztosításán keresztül”.

A projekt átfogó célja három további fejlesztési célra tagolódik, amelyek a következők:  

A, Doktori Iskolákban a fokozatszerzések számának és a tudományos teljesítménynek a növelése, továbbá a kutatói utánpótlás szakmai felkészítése

B, A tudományos-kutatói utánpótlás biztosítása és a doktori programok létszámnövelése érdekében a tehetséges hallgatók tudományos tevékenységeinek támogatása

C, A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése céljából a kutatói közegek fejlesztése és a kapcsolatháló bővítése.

A közvetlen célcsoportok közé tartoznak a felsőoktatásban résztvevő hallgatók mellett a doktoranduszok és a doktorjelöltek is. Náluk szükséges nem csupán az oktatási, de a kutatási tevékenységük támogatása is, azon személyek esetében, akik tehetségükkel kitűnnek. A már végzett hallgatók, valamint fokozattal rendelkező kutatók nem tartoznak jelen támogatási szisztéma keretei közé. Az ennek során a tehetséggondozási rendszerbe bekerült személyek a többlettevékenységük révén tartoznak ebbe a célcsoportba.

A közvetett célcsoportok közé – az előbbivel ellentétben – már a társadalom szélesebb rétegei tartoznak, így többek között a felsőoktatási intézmények tudomány- és kultúraközvetítő tevékenységének befogadó közege, a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások célközönsége.

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!