Akadálymentes verzió

Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

GINOP-2.2.1-15-2017-00102

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Projekt címe: 
Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése
Támogató alap: 

Projekt Azonosító

GINOP-2.2.1-15-2017-00102

Projekt neve

Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése

Szakmai vezető

Dr. Kovács János

Projektmenedzser, elérhetőségek

Latyák Helga, latyak.helga@pte.hu, +36(30)206-4713

A szerződött támogatás összege

1 473 956 226 Ft (ebből a Pécsi Tudományegyetem támogatási összege 368 304 987 Ft)

A támogatás mértéke (%)

100%

Projekt időtartama

2017. 09. 01. – 2021. 08. 31.

Támogató alap

ERFA

Együttműködő partnerek

Főpályázó: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
Konzorciumi partnerek: Kőmérő Kft., ROTAQUA Kft., Pécsi Tudományegyetem

További információ a projektről: http://www.ginop221-mecsekerc.hu/

A projekt célja költséghatékony, a jelenlegi hazai gyakorlatban alkalmazottnál sokkal fejlettebb geotermikus visszasajtoló kútkiképzési technológia kifejlesztése, kidolgozása. A kutak pilot projektként történő demonstrációja lehetővé teszi a fenntartható geotermikus energiatermelés megvalósítását a nagy geotermikus potenciállal rendelkező, konszolidálatlan felső-pannon (FP) homokkövekből kinyert termálvíz jogszabálynak megfelelő, ugyanazon vízadóba történő visszasajtolásának megoldásával. 

Magyarország kiváló adottságokkal rendelkezik a geotermikus energia területén, aminek még jobb kiaknázása hatalmas lehetőségeket kínál. Ahhoz azonban, hogy ezt a kincset a jövőnek is megőrizzük, a termálvizet a hőjének kinyerése után ugyanazon vízadó rétegbe kell visszasajtolni ahonnan kinyertük. A felső-pannon korú homokkő rétegekbe történő visszasajtolás – amelyek hazánk legnagyobb hévízkészleteit tárolják – a technológia jelenlegi szintjén nem, illetve nem versenyképes áron valósítható meg. Erre fejleszt komplex technológiai és módszertani megoldást a baranyai konzorciumi együttműködés a jelen projekt keretében.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott projekt ipari kutatási végeredménye két validált geotermikus besajtoló mechanizmus, az erre épülő kísérleti fejlesztési eredmény két geotermikus visszasajtoló kútkiképzési technológia, adatbázis és szolgáltatásfejlesztés, amely nemzetközi szinten is új, hiánypótló szolgáltatás, ennek megfelelően gyors piaci hasznosulással bír. A feladat magába foglalja a szükséges folyadéktechnológiai fejlesztéseket, azok laboratóriumi tesztelését, alkalmazásuk szimulációját, valamint a helyszíni vizsgálatok elvégzését és visszacsatolását a módszertan véglegesítéséhez.

A konzorciumot a Mecsekérc Zrt. vezeti, további tagjai a Rotaqua Kft., a Kőmérő Kft. és a Pécsi Tudományegyetem. Kifejezte egyértelmű támogatását és szakértői részvételi igényét a kis és közepes hőmérsékletű geotermális tárolók kutatása terén Európában legbefolyásosabbnak számító szervezet, a GFZ (GeoForschungsZentrum) Potsdam német szövetségi kutatóintézet is.

A projektben kifejlesztendő két geotermikus visszasajtoló-kút kiképzési technológia üzleti és technológiai szempontból egyaránt újdonságot tartalmaz. A kavicságyas-szűrős kútkiképzés esetében az újdonság a 100-300 méter hosszúságú – azaz igen hosszú – szakaszok kiképzése a jelenlegi hazai gyakorlatnál jóval magasabb technológiai színvonalat biztosítva. Műszaki szempontból a projekt másik újdonsága a speciális hidraulikus rétegrepesztési technológia, az ún. Frac&Pack technológia kifejlesztése és kipróbálása laza, felső-pannon homokkövekbe történő visszasajtolás számára.  

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!