University of Pécs

University of Pécs

 

EFOP-2.2.0-16-2016-00008

Printer-friendly versionPDF változat
Projekt címe: 
A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztése
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

EFOP-2.2.0-16-2016-00008

Projekt neve

A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztése

Projektmenedzser, elérhetőségek

Bayer Gábor, bayer.gabor@pte.hu

Projekt teljes költségvetése

234.986.738 Ft

Projekt időtartama

2017.02.01-2020.11.30.

 

A pályázat célja:

Hazánk vezető helyet foglal el a mentális betegségek előfordulásában, a súlyos és/vagy krónikus pszichiátriai megbetegedések (például szkizofrénia, depresszió, demencia) az emberek százezreit érinti. Az ellátórendszer fejlesztése esetén a társadalomba történő visszailleszkedés esélye megnő, a munkához való visszatérés aránya javuló tendenciát eredményezhet. Kiemelendő, hogy a konstrukció hozzájárul ahhoz, hogy a befejezett öngyilkosságok csökkenésének tekintetében is kedvező fordulat történjen.

A megvalósítani kívánt projekt célja a pszichiátria és addiktológiai szakellátás minőségének, hatékonyságának és az ellátáshoz való hozzáférésnek a javítása, és ezáltal a lakosság mentális egészségi állapotának fejlesztése. Cél továbbá a pszichiátriai és addiktológiai fekvő- és járóbeteg szakellátás terhelésének kiváltása, a lakosságközeli ellátások hangsúlyossá tétele, és véső soron a lakosság mentális egészségi állapotának a javítása.

Speciális célok

a) A pszichiátriai és addiktológiai betegek lakossághoz közeli egészségügyi ellátásához való hozzáférésének javítása.

b) A pszichiátriai gondozók a minimum feltételekről szóló jogszabályban előírtaknak megfeleltetése.

c) A pszichiátriai gondozáshoz való egyenlő hozzáférés esélyének megvalósítása.

d) A pszichiátriai és addiktológiai fekvőbeteg szakellátás idejének lerövidítése, kiváltása, a járóbeteg-ellátás fekvőbeteg-ellátáshoz viszonyított arányának növelése.

e) A gondozóintézeti gondozás ellátási minőségének és hatékonyságának javítása, a szakmai önállóság kialakítása és megőrzése.

f) Országosan egységesen elfogadott szakmai anyag alapján történjen a betegek állapotfelmérése.

 

A PTE esetében új pszichiátriai gondozó építése kerül kialakításra korszerű infrastrukturális, kubaturális feltételek biztosításával. A projekt keretében a pszichiátriai- és addiktológiai gondozó eszközellátottságának javítása és informatikai eszközparkjának korszerűsítése is meg fog valósulni.

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!