Akadálymentes verzió

University of Pécs

University of Pécs

 

GINOP-2.3.2-15-2016-00050

Printer-friendly versionPDF változat
Projekt címe: 
PEPSYS - A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

GINOP-2.3.2-15-2016-00050

Projekt neve

Peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségek kialakulásában

Szakmai vezető, elérhetőségek

Prof. Dr. Reglődi Dóra, dora.reglodi@aok.pte.hu

Projektmenedzser, elérhetőségek

Dobay Kata, dobay.kata@pte.hu

A szerződött támogatás összege

1 300 000 000 Ft 

A támogatás mértéke (%)

100 %

Projekt időtartama

2017.01.02-2021.09.28. 

Támogató alap

ERFA

Kedvezményezett neve

Pécsi Tudományegyetem

 

 

A PEPSYS – A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben c. pályázat indításáról

 

A Stratégiai K+F műhelyek kiválósága c. pályázati felhívás keretében a Pécsi Tudományegyetem a Debreceni Egyetemmel konzorciumban sikeres pályázatot nyújtott be 2016. év végén. A Széchenyi 2020 program keretében 2017. január 2. és 2021. szeptember 28. között megvalósuló projekt összesen 1,3 milliárd Ft Európai Uniós támogatásban részesül.

 

A Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem „excellence” munkacsoportjai által létrehozott molekuláris és transzlációs medicina orientációjú Stratégiai Műhely célja annak feltárása, hogy a peptiderg szabályozás és szignalizáció hogyan vesz részt a homeosztázis fenntartásában, valamint nagy gyakoriságú szisztémás betegségek kialakulásában. E cél elérése érdekében a Műhely egy teljes mértékben eredeti szemléletet kíván meghonosítani, amely rendszerszinten, az élettani és kórélettani funkciókat meghatározó folyamatok (kommunikáció, protekció, nutríció, regeneráció) mátrix-szerű komplexitása mentén vizsgálja az endogén peptidek szerepét a betegségek patológiájában, diagnózisában, prevenciójában és személyre szabott terápiájában. A bemutatandó multidiszciplináris platform alkalmazásával a projekt így jelentős mértékben hozzájárul a hazai tudásbázisok K+F kapacitásának erősítéséhez és nemzetközileg is magas színvonalú kutatási eredmények létrejöttéhez.

 

A projekt megvalósulása során születendő eredmények várhatóan adatokat szolgáltatnak a peptiderg szignalizáció jellegzetességeiről, valamint feltárják különféle szisztémás megbetegedésekben a peptid-hálózatok megváltozásának kóroki jelentőségét. Ezen felfedező kutatási eredményeken túl a projekt kivitelezése egyértelmű transzlációs relevanciával is bír, hiszen az újonnan feltárt mechanizmusok és molekulák jó eséllyel szerepelhetnek a betegségek jövőbeli diagnosztikájában, prevenciójában, valamint a pre-klinikai eredményeiken alapuló klinikai kísérletek kedvező kimenetele esetén, azok terápiájában is. Amennyiben ez sikeresen megvalósul, úgy az eredmények nemcsak egyértelmű társadalmi jelentőséggel bírnak majd (emberek millióinak életminőségét javíthatják Magyarországon és a világon egyaránt), de kézzelfogható anyagi és gazdasági haszonnal/bevétellel kecsegtetnek.

 

További információ:

Prof. Dr. Reglődi Dóra

szakmai vezető

dora.reglodi@aok.pte.hu

 

 

 

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!