Akadálymentes verzió

University of Pécs

University of Pécs

 

EFOP 3.5.1-16-2017-00003

Printer-friendly versionPDF változat
Projekt címe: 
A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

EFOP 3.5.1-16-2017-00003

Projekt neve

A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

Projektmenedzser, elérhetőségek

Sipos László, sipos.laszlo@pte.hu

Kedvzeményezett neve

Pécsi Tudományegyetem

Támogatás mértéke

100%

Projekt teljes költségvetése

349 698 860 Ft

Projekt időtartama

2017.06.01 – 2021.09.30.

A projekt szakmai célja a legkoncentráltabb fogalmazásban a munkaerő-piachoz való igazodás, a hallgatók és az oktatók munkaerő-piaci kompetenciáinak a fejlesztése szándékában összegezhető.

A duális képzés keretében az egyetem:

  • javítja munkaerő-piaci kapcsolatait, a vállalkozásokkal való együttműködése révén az oktatáson túlmenően javítja lehetőségeit ágazati-iparági és kutatás-fejlesztési együttműködések terén
  • megkönnyíti a hallgatóknak a tanulás és a munka közti átmenetét; ez az idő lerövidül, mely lényeges előnyt jelet a munkaadók számára a munkaerő-hiányos piacon
  • a projekt alapvetően a már bevezetett duális képzési rendszernek tovább fejlesztését is szolgálja.

A közvetlen szakmai tartalmakon felül a képzési rendszer támogatja a hallgatók szoft ismereteinek, készségeinek bővülését, transzverzális érdeklődésük, készségeik fejlődését. Ez javítja előmeneteli lehetőségeiket, szociális-vezetési képességeiket, elősegíti szakmai önállósodásukat, beleértve a vállalkozói szellem fejlesztését, akár munkavállalóként vezetővé válnak, akár önálló vállalkozásba kezdenek. Lényeges kitörési irány lehet, hogy a vállalkozások és az egyetem közti összekötő kapocsként elősegíthetik fejlesztési ötletek, témák életre hívását, start-up cégek létrejöttét.

 

Menedzser: 
Archív: 
You shall not pass!