University of Pécs

University of Pécs

 

EFOP-2.2.18-17-2017-00017

Printer-friendly versionPDF változat
Projekt címe: 
A betegbiztonság fejlesztésének komplex programja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában
Támogató alap: 

 

Projekt Azonosító

EFOP-2.2.18-17-2017-00017

Projekt neve

A betegbiztonság fejlesztésének komplex programja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában

Kedvezményezett neve

Pécsi Tudományegyetem

Projektmenedzser, elérhetőségek

dr. Trischler Bernadetttrischler.bernadett@pte.hu

Szakmai vezető, elérhetőségek

dr. Endrei Dóraendrei.dora@pte.hu

A szerződött támogatás összege

188 823 370 Ft

Projekt időtartama

2018.04.01. - 2019.03.31.

Támogató alap

ERFA

 

A projekt pályázatban rögzített célja: 
„Általános és speciális higiénés rendszerek fejlesztése 

A biztonságos és minőségi egészségügyi ellátás egyre inkább elvárás az egészségügyi szolgáltatókkal szemben. A betegbiztonság egyik igen fontos eleme az infekciókontroll. Az infekciókontroll az egészségügyi ellátással összefüggő fertőző betegségek kialakulásában szerepet játszó tényezők ismeretén, elemzésén alapuló fertőzések megelőzésére irányuló intervenciós tevékenység, amelyet kórházi szinten a helyi kórházhigiénés szervezeti egységek látnak el.
Az infekciókontroll tevékenység magában foglalja a surveillance-t, az egészségügyi ellátás folyamatainak – fertőzés kialakulása szempontjából történő – elemzését, kockázati tényezők meghatározását, kockázatok minimalizálására irányuló helyi szabályozás kialakítását, bevezetését, a végrehajtás ellenőrzését, valamint olyan megelőző tevékenységet, amely a helyi fertőzés-megelőzési stratégiák, izoláció szabályainak kidolgozását, fertőtlenítés, sterilizálás folyamatainak szabályozását tartalmazza.
A pályázatban szereplő, igényelt berendezések eredményesebbé teszik a mindennapos munkánkat, segítik a prevenció fejlesztését és minőségi betegellátás javítását.

  • Mivel a kéz szerepe kiemelt jelentőségű a fertőzések kialakulásában, így a kézbedörzsölési technikát ellenőrző készülék beszerzése, ezzel a kézhigiéne fejlesztése magasabb szintre jut, növelve ezzel a betegbiztonságot.
  • A szenzoros adagolók beszerzésével a kézhigiénés hajlandóság emelkedése várható, mind a dolgozók, a betegek és a látogatók tekintetében, így a kórokozók behurcolása az egészségügyi intézménybe visszaszorítható.
  • A felületek teljes dekontaminációját biztosító készülék a kórokozók tovább terjedését előzi meg, így a járványok kialakulásának gátat szab, biztonságos kórházi környezetet eredményez, csökken az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések száma.
  • A tiszta tér helyiségek mikrobiológiai levegő minőség kontrolljának rendszeres alkalmazása az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásának kockázatát csökkenti.
  • A használati melegvíz folyamatos fertőtlenítése megakadályozza a vízhálózatban a kórokozók megtelepedését és szaporodását, így a víz által közvetített egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásának kockázata eredményesen csökkenthető.

Összességében valamennyi berendezés beszerzése hozzájárul az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések csökkentéséhez, a betegelégedettséget növeléséhez, az egészségügyi szolgáltató költségeinek csökkentéséhez, a beteg-, és dolgozói biztonság, valamint a minőségi betegellátás biztosításához.”

A projekt tartalma:

A pályázati cél megvalósításához szükséges eszközök beszerzése közbeszerzési eljárások keretében.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. április 1. – 2019. március 31.

A projekt közbeszerzési eljárásai és azok tervezett főbb dátumai:

A beszerzések tárgya:

árubeszerzés

Becsült érték:

(nettó Ft)

Beszerzési eljárás típusa:

 

Szerződés típusa:

 

Ajánlatok tervezett beadási határideje:

 

Ajánlatok értékelésének tervezett dátuma:

 

Eredményhirdetés

tervezett dátuma:

Mikrobiológiai labor fejlesztését szolgáló berendezések beszerzése

108 650 354

Uniós ért. határ, nyílt (kbt. 81.§)

adásvételi szerződés

2018.09.14.

2018.11.23.

2018.12.14.

Kézfertőtlenítő rendszer, berendezések beszerzése

22 882 709

Uniós ért. határ, nyílt (kbt. 81.§)

adásvételi szerződés

2018.09.28.

2018.11.27.

2018.12.18.

Melegvíz előállító rendszer fertőtlenítésére szolgáló berendezés beszerzése

15 649 500

Uniós ért. határ, nyílt (kbt. 81.§)

adásvételi szerződés

2018.08.23.

2018.10.13.

2018.11.03.

Eszközbeszerzések a Pécsi Tudományegyetem részére az EFOP-2.2.18-17-2017-00017 pályázat keretében

51 961 546

Uniós ért. határ, nyílt (kbt. 81.§)

adásvételi szerződés

2018.12.29.

2019.01.13.

2019.02.03.

Archív: 
You shall not pass!